HISTORY

«Քրիստոսը գլուխն է եկեղեցու և ինքն է Փրկիչը այդ մարմնի»

Եփեսացիներին 5:23

Աստծո Շնորքով և առաջնորդությամբ 1990 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքում հիմնադրվեց «Գլենդելի Հայ Եղբայրության Աստվածաշնչի Եկեղեցին» և Հունվարի 28-ին, Կիրակի օրը տեղի ունեցավ հիմնադիր պաշտամունքը: Առաջին նախաձեռնակ հիմնադիրներից էին Իրանահայ քրիստոնյաներ, որոնց մեջ էին նաև Իրանի Հայ Եղբայրության Եկեղեցու անդամներ: Այս 10-15 հավատացյալները իրենց հոգևոր փափագը հագեցնելու նպատակով ամեն կիրակի այցելում էին Փասադենայի Հայ Եղբայրության եկեղեցի:

 

Այս փոքրիկ խումբը, նոր եկեղեցի սկսելու պատրաստակամության մասին նախ փափագ է հայտնում Հովիվ, ուսուցիչ Սամուէլ եղբայր Բամբակեանին և Փասադենայի Հայ Եղբայրության Եկեղեցուն: Վերոհիշյալների համախմբմամբ էլ Աստված հիմնադրեց Իր Եկեղեցին Գլենդելում։ Այս նպատակով 1989 աշնանը սկսեցին տնային ժողովներ։ Այս սրբազան առաքելությունը հանձն առավ Սամուէլ եղբայր Բամբակեանը, որ արդեն իսկ 78 տարեկան էր։ 

 

Հաջորդող տարիներին Սուրբ Հոգին մղեց մի շարք հոգևոր ծառաների Աստծո հոտին կերակրելու և առաջնորդելու։ Այսօր մենք վայելում ենք ցանված սերմերի արդյունքը հունձքի այս ժամանակահատվածում։ Եկեղեցին` իր պաշտամունքներով, մատաղ սերնդի հոգևոր կրթությամբ, երիտասարդներին աշխարհից եկած մարտահրավերների դեմ պատրաստելով և հոգեշունչ հաղորդակցական ժողովների կազմակերպմամբ, առաջ է շարժվում դիմագրավելով իր ճանապարհին ի հայտ եկող բազմաթիվ արգելքներ։ Տերը մինչև այստեղ մեզ Աբենեզեր (Օգնության Քարը) եղավ: 1 Թագավորաց 7:12

Մենք հավատում ենք,թե «Ով, որ սկսեց այս բարի գործը, մինչև Հիսուս Քիստոսի օրը կկատարի էլ»

Փիլիպեցիներին 1։6